مرور کلید واژه

اعتبارات بودجه

تراکم موارد فاوایی در قانون بودجه سال1400

عصر ارتباط - قانون بودجه سال 1400 دارای بیشترین احکام مرتبط با حوزه فاوا در تاریخ بودجه‌نویسیِ جمهوری اسلامی ایران است. کلانترین و مهم‌ترینِ این احکام در بخش "ماده واحده بودجه" گرد آمده‌اند، به شرح زیر: تبصره 1 بند ب، جزو 2- در صورت…