مرور کلید واژه

اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال از زبان یاشا سازمند
اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) به قلم یاشا سازمند

اقتصاد دیجیتال با توجه به توسعه ابزارهای دیجیتال و محبوبیت و فراگیر شدن آنها به انقلاب صنعتی چهارم ملقب شده است. بحث دیجیتال شدن و اصطلاحات زیر بحث روز دنیا است و به نظر موضوع اول آینده خصوصا در حوزه کسب و کار نیز خواهد بود. اقتصاد…