• از زمین‌خواری‌هایی که افشا شدند تا تامین امنیت غذایی کشور

    دستاوردهای فضایی ایران از سال 1400 تا امروز

    نگار قیصری – صنعت فضایی ایران پس از رکود 8 ساله در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که به گفته فعالان این عرصه تا مرز تعطیلی پیش رفت، با آغاز بکار دولت سیزدهم و در مدتی کمتر از 3 سال با چرخشی 180درجه‌ای، نه تنها احیا شد بلکه کاستی‌های گذشته را جبران کرد. در این مدت […]
    • توسط نویسنده
    • ۳ ماه پیش
    • 13