مرور کلید واژه

انفورماتیک ایران

با حضور مدیران و صاحبنظران فناوری و خصوصی‌سازی کشور عنوان شد
باز شدن قفل نوآوری در گرو خصوصی سازی

عصر ارتباط - سازمان خصوصی‌سازی در خرداد سال 97، فهرست 631 شرکت‌ مشمول واگذاری در آن سال را اعلام کرد. بر اساس لیست اعلام‌شده واگذاری 48.5درصد از سهام ملی انفورماتیک ایران در برنامه سازمان خصوصی‌سازی در سال 97 وجود داشت اما این واگذاری بنا…