• تجربیات بهترین بانک‌های دنیا نشان داد

    بانکداری دیجیتال یعنی پاسخ به نیاز مشتری

    سعید میرشاهی – موسسه گلوبال فاینانس (Global Finance) نخستین جوایز بانکداری اینترنتی در جهان را برای تقدیر از رهبران صنعت خدمات بانکداری الکترونیکی و آغاز انقلاب دیجیتالی بانکداری، در سال 1999 راه‌اندازی کرد. با این حال نبود دسترسی گسترده به اینترنت، بدین معنا بود که پذیرندگان اولیه، عمدتا افراد مسلط به فناوری بودند. بانکداری دیجیتال […]
    • توسط نویسنده
    • ۲ سال پیش
    • ۰