• انگشت رباتیک با تقلید از انسان اشیا را کنترل می‌کند

    به گزارش مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، دلیل این قابلیت ارتقا یافته دوربینی مجهز با ۲ آینه در طول انگشت است که به ربات اجازه می دهد هر شیء را از ابتدا تا انتهای آن ببیند. این محققان فناوری جدید را GelSight Svelte نامیده اند. آلن ژائو مولف ارشد پژوهش درباره این فناوری نوشته […]
    • توسط نویسنده
    • ۹ ماه پیش
    • 8