• توسعه سیستم ارتباطات شرکت نوکیا برای ماه

    به گزارش مهر به نقل از اسپیس، قرار است طی ماموریت IM-۲ شرکت Inituitive Machineسخت افزاری برای یک نسخه ساده از شبکه ارتباط اینترنتی به فضا پرتاب شود و روی قطب جنوب ماه فرود بیاید. تجهیزات نوکیا که در اصل یک جعبه شبکه ارتباطی است، لندر ماه Nova-C را با کاوشگر MAPP و ابزار جهنده […]
    • توسط نویسنده
    • ۳ ماه پیش
    • ۰