• بررسی پژوهشی از «ابتکار عملِ شبکۀ باز»

    انواع دسته‌بندی اینترنت طبقاتی در دنیا

    عباس پورخصالیان – 30 سال پیش وقتی که اینترنت برای استفادۀ عموم کاربران آزاد شد، بنا بود سيستم عامل سياست جهان برای ایجاد منطقه‌اي آزاد در خدمت انواع بهره برداری‌ها و بهره‌مندی‌ها باشد. اما دولت‌هاي بسياري براي كنترل ارتباطات اينترنتي، اقدام كردند و با وسواس، دقت و كفايت، زمام سانسور و كنترل آن را به […]
    • توسط نویسنده
    • ۱ سال پیش
    • ۰