• چهار عامل خراب شدن باتری گوشی‌های هوشمند

    کارایی باتری گوشی‌های هوشمند با گذشت زمان کاسته می‌شود، این امر اجتناب‌ناپذیر است؛ البته اقداماتی هم برای کاهش سرعت این فرسودگی وجود دارد؛ درمقابل برخی کارها این فرآیند را سرعت می‌بخشد و حتی ممکن است آنها را به آخر خط برساند.
    • توسط خبرنگار
    • ۲ سال پیش
    • ۰