• در میزگرد آنلاین با حضور مدیران و فعالان بانکی عنوان شد:

    «شناخت دقیق مشتری» رمز موفقیت باشگاه مشتریان بانک‎‌ها

    ­سرتیترها: ریاضتی: اگر بانک، اساس را بر خوشحال کردن و رضایت واقعی مشتری بگذارد، بیانگر این است که راهبرد شناخت مشتری را دریافته است. وگرنه هرچه درباره باشگاه مشتریان، در هر بانکی، دولتی یا خصوصی، بزرگ یا کوچک، صحبت شود، خالی نبودن عریضه و صرفا پروژه تبلیغاتی و روابط عمومی است   عمرانی: ما در […]
    • توسط نویسنده
    • ۲ سال پیش
    • ۰