• راه‌اندازی اولین LC شبکه بانکی ایران بعد از سالها

    به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ارزش این LC که از امروز مورد استفاده قرار گرفته، برای شروع مبلغ ۱۷ میلیون یورو است و با شرط پرداخت مدت‌دار جهت واردات استفاده می‌شود. این همکاری مشترک و راهگشا، نمایان‌گر آغاز فصل جدیدی از روابط بانکی ایران با کشورهای خارجی خواهد بود. در واقع این گشایش اعتبار، […]
    • توسط نویسنده
    • ۷ ماه پیش
    • 3