• سند افق مطلوب کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا تصویب شد

    به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در این کمیسیون بر «مسئولیت‌پذیری در برابر محتوای فضای مجازی»، «ضرورت توجه به نیازها و مسائل مردم»، «بهره‌مندی از ظرفیت خبرگان حوزوی و دانشگاهی» و «ارتباط و تعامل نزدیک با کنشگران مردمی و فعالین زیست‌بوم کسب‌وکار» تأکید شد. در ادامه این جلسه، با توجه به عملیات غرورآفرین […]
    • توسط نویسنده
    • ۹ ماه پیش
    • ۰