مرور کلید واژه

بین المل

سختگیری اروپا بر جولان آمریکا در فضای مجازی

عصر ارتباط - کشورهای اروپایی این روزها با وضع قوانین جدید بر شرکت‌های فناوری آمریکایی و اعمال جریمه و سختگیری‌های بیشتر در تلاش برای کاهش قدرت و سلطه این شرکت‌ها هستند. اتحادیه اروپا به سرعت برق و باد به رهبر قانون‌گذاری در صنعت فناوری…