مرور کلید واژه

تحول دیجیتال

وظایف زیست محیطیICT: از توافق‌نامه پاریس تا کاهش پسماندهای الکترونیکی
فناوری اطلاعات سبز؛ بهتر

عصر ارتباط -  هرچند بسیاری از شرکت‌ها برای افزایش کارآیی و «سبز» کردن عملکردهای خود به فناوری روی آورده‌اند اما در حال حاضر، حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، یکی از سریع‌ترین مراکز رشد در زمینه گازهای گلخانه‌ای و مصرف انرژی است. بخش فناوری…