• کاشت تراشه «نورالینک» در مغز انسان برای اولین بار

    به گزارش مهر به نقل از رویترز، او در پلتفرم ایکس نوشت: نتایج اولیه نشان می دهد تشخیص «اسپایک» نورون نویدبخش است. ماسک جزییات بیشتری درباره آزمایش از جمله مشخصات نخستین دریافت کننده تراشه یا فناوری به کار رفته در این عملیات، ارائه نکرد. این درحالی است که پیش از این سیستم مذکور فقط روی […]
    • توسط نویسنده
    • ۶ ماه پیش
    • ۰