• خبری از جشن و همایش نیست

    مرگ آخرین جویشگر بومی

    عصر ارتباط – نادر نینوایی – تولد و مرگ عبارت «جویشگر بومی» در سپهر فضای سایبری ایران به حدود سال‌های 93 تا 98 بازمی‌گردد. یعنی زمانی که در دولت قبل بی‌توجه به انتقادات متعدد از شیوه پیشبرد طرح، انواع و اقسام کارگروه‌ها، همایش‌ها و بودجه‌ها و حمایت‌ها را پیش بردند و حالا هم که بر […]
    • توسط نویسنده
    • ۲ سال پیش
    • ۰