مرور کلید واژه

دانش‌بنیان

دانش‌بنیان یا استارت‌آپ!

عصر ارتباط - بسیاری از شرکت‌های استارت‌آپی به اشتباه شرکت دانش‌بنیان خوانده می‌شوند البته این اشتباه ناشی از حمایت‌های دولتی از این شرکت‌ها و محسوب کردن آنها در زمره دانش‌بنیان است در حالی که ممکن است یک دانش‌بنیان استارت‌آپ باشد اما هر…