• محققان ایرانی در یک‌ قدمی تولید دانش بومی یک نوع باتری مهم

    به گزارش فارس؛  تولید انرژی الکتریکی از نوعی از واکنش‌های شیمیایی برگشت‌پذیر، سازوکار اصلی در باتری‌هاست. با وجود اینکه امروزه از باتری‌هایی مانند باتری لیتیوم-یون در ابزارهای الکترونیکی به صورت فراگیر استفاده می‌شود، این باتری‌ها در برخی مشخصه‌ها ضعف جدی دارند و به همین دلیل، محققان مختلف همواره به دنبال ارتقای اجزای آن یا پیشنهاد […]
    • توسط نویسنده
    • ۱۰ ماه پیش
    • ۰