مرور کلید واژه

ذخایر ارزی

با اعلام صندوق بین‌المللی پول، کشورها بیش از پیش از برخی ذخایر ارزی فاصله خواهند گرفت
نه به ذخیره

عصر ارتباط - صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از احتمال کاهش بیشتر سهم دلار از ذخایر ارزی جهان خبر داد. دلار در مقابل ارزهای معتبر جهانی کار سختی را پیش رو خواهد داشت و به عقیده برخی از تحلیلگران، کاهش سهم دلار از ذخایر ارزی جهان بیانگر…