• وقتی گوش شنوایی نیست

    خداحافظ موج کوتاه!

    عباس پورخصالیان – “خداحافظ موج کوتاه!” (Goodbye shortwave!) کوتاه‌ترین عبارت برای بیان دلتنگی بسیاری از سالمندانی است که از ایام جوانی تا همین چند سال پیش، عادت داشتند جدیدترین اخبار روز جهان را روی موج کوتاه بشنوند. بسیاری از ایرانیان از دورۀ پهلوی تا دهۀ دوم تشکیل جمهوری اسلامی، گاه از رادیو مسکو یا رادیو […]
    • توسط نویسنده
    • ۱ سال پیش
    • ۰