• ارجاع الکترونیکی ۴۶ درصد پرونده‌های قضائی به کارشناس

    به گزارش روابط عمومی «مافا» قوه قضاییه، کاظمی فرد علت اصلی طولانی شدن این فرایند را نحوه توزیع پرونده‌ها بین کارشناسان دانست و توضیح داد: گاهی قاضی به کارشناسی کار می‌سپارد که به آن کارشناس پرونده‌های زیادی توسط سایر قضات ارجاع شده است؛ لذا آن کارشناس نمی‌تواند کار خود را در زمان مقرر و باکیفیت […]
    • توسط نویسنده
    • ۳ ماه پیش
    • ۰