• تغییرات مدیریتی در دومین شرکت بزرگ فناوری جهان

    ادغام شرکت‌های موبایل و لوازم الکترونیکی مصرفی سامسونگ

    شرکت سامسونگ، با اعلام تغییر ساختار عمده مدیریت که بیانگر چندین تغییر در رهبری است، مخاطبان انبوه خود را شوکه کرده است. طبق بیانیه این شرکت، روسای سه واحد تجاری اصلی آن جایگزین خواهند شد.
    • توسط نویسنده
    • ۲ سال پیش
    • ۰
صفحه ۲ از ۲«۱۲