مرور کلید واژه

سریال «زخم کاری»

زخم کاری در ۱۶ ساعت رکورد خودش را شکست

عصر ارتباط - تعداد مخاطبین قسمت سیزدهم سریال «زخم کاری» ساخته محمد حسین مهدویان ۴۶۰ درصد نسبت به مخاطبین قسمت اول افزایش پیدا کرده است. به گزارش روابط عمومی فیلیمو، پس از بررسی میزان دقیقه تماشای سریال «زخم کاری» در ۱۶ ساعت اولیه انتشار،…