• افشای حملات سایبری و هک در کانادا اجباری می‌شود

    تحت قانون جدیدی که معرفی شده است، شرکت‌های کانادایی که در بخش‌های زیرساخت حساس کار می‌کنند، ملزم خواهند شد حملات سایبری را به دولت فدرال گزارش کنند و سیستم‌های سایبری خود را تقویت کنند.
    • توسط خبرنگار
    • ۲ سال پیش
    • ۰