• تبدیل شیشه به نیمه رسانا

    به گزارش مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این دستاوردی بزرگ در حوزه علوم مواد به حساب می آید. تحقیق مذکور که در نشریه Physical Review Applied منتشر شده فرصت های جدیدی برای کاربردهای مختلف از جمله پنجره های هوشمند و حسگرها ایجاد کرده است. محققان به رفتار اتم ها در شیشه تلوریت (حاوی عنصر […]
    • توسط نویسنده
    • ۶ ماه پیش
    • ۰