مرور کلید واژه

ع

معاون پروژه شبکه ملی اطلاعات
پلتفرم‌ها با طرح صیانت، خدمات بهتری می‌دهند

عصر ارتباط - معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با بیان اینکه روح حاکم بر طرح صیانت، نهادسازی برای حفظ داده‌های ملی و داده‌های کاربر است، گفت: در صورت اعمال این مقررات، پلتفرم با کیفیت بهتری خدمات می‌دهد. هفتاد و چهارمین محفل هم‌افزایی…