• ابلاغ ضوابط سامانه‌ها و سكوهای خارجی حوزه افتا

    به‌گزارش روابط عمومی رکز مدیریت راهبردی افتا، این بخشنامه‌ خطاب به همه دستگاه‌های اجرایی کشور (دارای زیرساخت حیاتی)، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و شرکت‌های فعال در حوزه تأمین محصولات، سامانه‌‌ها و سکوهای حوزه امنیت اطلاعات و ارتباطات صادر شده است. در این بخشنامه با تاکید بر اینکه محصولات، سامانه‌ها و سکو‌های خارجی حوزه امنیت […]
    • توسط نویسنده
    • ۸ روز پیش
    • ۰