• جنجال بر سر احیای قانون بی طرفی اینترنت در آمریکا

    به گزارش مهر به نقل از گیزموچاینا، این تصمیم نقطه عطفی در کارزار ادامه دار میان قانونمندسازی اینترنت است که مانند شمشیری دو لبه به تشویق و انتقاد در صنعت ارتباطات و فناوری شده است. جسیکا روزن ورسل مدیر FVV این پیشنهاد را با هدف احیای قوانین اینترنت باز ارائه کرده که در سال ۲۰۱۵ […]
    • توسط نویسنده
    • ۹ ماه پیش
    • ۰