• یک انتصاب جدید در شرکت ارتباطات زیرساخت

    به گزارش مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیر ساخت در متن این حکم آمده است: نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی به موجب این حکم از تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱، به سمت مدیرکل تأمین تجهیزات فنی و خدمات پیمانکاری حوزه معاونت توسعه منابع منصوب می‌شوید. علاوه‌بر پیشبرد امور جاری و اجرایی وظایف مشخص […]
    • توسط خبرنگار
    • ۱۲ ماه پیش
    • ۰