مرور کلید واژه

هفته نامه

از شبکه‌های اجتماعی تا حکمرانی خوب

در چند روز گذشته، اظهارنظر وزیر ارتباطات در خصوص نوع حضور در شبکه‌هاي اجتماعی حاشیه‌هاي زیادی در فضای دیجیتال ایجاد کرد تا در نهایت در دیدار با فعالان بخش خصوصی کسب‌وکارهای دیجیتال به این موضوع واکنش نشان داد و گفت : اهل فضای مجازی هستم…