• راه‌اندازی سامانه ترخیص وسایل نقلیه توقیفی

    معاون اجرایی راهور گفت: مالکان وسایل نقلیه ای که وسیله آنها به علت تخلفات رانندگی توقیف شده و فاقد دستور قضائی باشند می‌توانند نسبت به ثبت درخواست اینترنتی ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.
    • توسط خبرنگار
    • ۲ سال پیش
    • ۰