• دامنه‌ها فرقی از نظر فنی و امنیتی ندارند

    بازهم کوچ یلخی؟ این بار از dot-com بهdot-ir

    عباس پورخصالیان – روز بیست و ششم آذرماه 1401 شرکت شبکۀ الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های PSP  یا Payment Service Provider (فراهم آور خدمات پرداخت) که امروزه به نامِ “پرداخت‌یار” شناخته می‌شوند، از مدیریت ” آن دسته از شرکت‌هایی که” از دامنۀ  dot-com استفاده می‌کنند، درخواست کرد تا “در اسرع وقت […]
    • توسط نویسنده
    • ۲ سال پیش
    • ۰