مرور کلید واژه

پیشنهادسردبیر

سبقت تاکسی‌های اینترنتی در جاده گرانی

عصر ارتباط - هاشم رسائی فر – تا همین چند سال پیش هر زمان خانواده‌ای نیاز به جابه‌جایی در شهر یا حتی خارج از شهر را داشت به‌خصوص آن‌هایی که وسیله‌نقلیه شخصی نداشتند استفاده از تاکسی‌های معمول یا تاکسی‌تلفنی رواج بسیاری داشت. جدا از…