• هوش مصنوعی خبرنگار فناوری شد!

    به گزارش مهر به نقل از انگجت، با توجه به تکامل بسیار سریع چت بات های هوش مصنوعی مانندChat-GPT ، VALL-E و همچنین BlenderBot3 و قابلیت های روبه افزایش آنها برای تولید متن مشابه نویسندگان انسانی، تهدید جایگزین شدن نویسندگان با ربات ها جدی تر شده است. در این میان به نظر می رسد چنین تهدیدی […]
    • توسط نویسنده
    • ۱ سال پیش
    • ۰