• برگزاری سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با حمایت همراه اول

    به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، به مناسبت فرارسیدن دوازدهمین هفته جهانی سواد رسانه ای و اطلاعاتی، «کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان» با همکاری دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و حمایت همراه اول اقدام به برگزاری «ششمین سمینار سواد رسانه ای و اطلاعاتی» با محوریت دستور کار […]
    • توسط نویسنده
    • ۹ ماه پیش
    • ۰