مرور کلید واژه

یین الملل

فناوری سلامت همراه چگونه به کنترل دیابت کمک می‌کند؟

عصر ارتباط - بیماری‌های غیرواگیردار علت اصلی مرگ‌ومیر در سطح جهانی محسوب مي‌شوند. برای اکثر آنها، مانند دیابت، هیچ درمانی وجود ندارد. در مقابل، این بیماری‌ها از طریق درمان پزشکی مادام‌العمر، پشتیبانی از متخصصان مراقبت‌های بهداشتی و اعضای…