همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
معاون وزیر ارتباطات: مطابق با ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، از این پس حمایت‌های جدید با تمرکز بر دو پیام رسان "سروش" و "گپ" انجام خواهد گرفت

معاون وزیر ارتباطات: مطابق با ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، از این پس حمایت‌های جدید با تمرکز بر دو پیام رسان "سروش" و "گپ" انجام خواهد گرفت

بررسی بازی