هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در مجلس: با یک جستجو ساده می‌توان، در عرض چند لحظه حداقل 20 سایت شرط بندی و اشاعه قمار به زبان فارسی در اینترنت پیدا کرد/ نکته قابل تامل این است که اکثر این سایت‌ها به درگاه‌های اینترنتی بانک‌های اصلی کشور متصل هستند و این موضوع احتمال پولشویی و وقوع فساد در بانک‌ها را افزایش می‌دهد/ ارزهای دیجیتال همانند چاقویی هستند که می‌توانند در دستان یک پزشک جراح یا فرد قاتل قرار گیرد!

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در مجلس: با یک جستجو ساده می‌توان، در عرض چند لحظه حداقل 20 سایت شرط بندی و اشاعه قمار به زبان فارسی در اینترنت پیدا کرد/ نکته قابل تامل این است که اکثر این سایت‌ها به درگاه‌های اینترنتی بانک‌های اصلی کشور متصل هستند و این موضوع احتمال پولشویی و وقوع فساد در بانک‌ها را افزایش می‌دهد/ ارزهای دیجیتال همانند چاقویی هستند که می‌توانند در دستان یک پزشک جراح یا فرد قاتل قرار گیرد!

بررسی بازی