هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
معاون مرکز ملی فضای مجازی: پیام‌رسان‌های داخلی در مدت دو ماه به حدود ۱۰ میلیون کاربر فعال دست یافتند/  کیفیت سرویس‌های پیام‌رسان‌های بومی هنوز آنچنان که مردم انتظار دارند نیست!

معاون مرکز ملی فضای مجازی: پیام‌رسان‌های داخلی در مدت دو ماه به حدود ۱۰ میلیون کاربر فعال دست یافتند/ کیفیت سرویس‌های پیام‌رسان‌های بومی هنوز آنچنان که مردم انتظار دارند نیست!

بررسی بازی