همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
مهمترین نگرانی‌های حوزه امنیت و حریم خصوصی با گسترش اینترنت اشیاء؛ وقوع حملات فاجعه‌بار سایبری در سراسر جهان!

مهمترین نگرانی‌های حوزه امنیت و حریم خصوصی با گسترش اینترنت اشیاء؛ وقوع حملات فاجعه‌بار سایبری در سراسر جهان!

بررسی بازی