همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
Soroush - Asreertebat | عصر ارتباط - پیام‌رسان سروش
هشدار مرکز افتا: آسیب‌پذیری بیش از دو میلیارد دستگاه بلوتوث نسبت به حمله BlueBorne

هشدار مرکز افتا: آسیب‌پذیری بیش از دو میلیارد دستگاه بلوتوث نسبت به حمله BlueBorne

بررسی بازی