هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: فیلتر شدن یا نشدن تلگرام، به مراجع تصمیم‌گیر در حوزه فیلترینگ مربوط می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: فیلتر شدن یا نشدن تلگرام، به مراجع تصمیم‌گیر در حوزه فیلترینگ مربوط می‌شود

بررسی بازی