مدیر مسئول:

تلفن:‌88892040
beglari@asreertebat.com

قائم مقام مدیر مسئول:

تلفن:‌88946450

اپراتور:‌

تلفن:‌88946454
نمابر:88947448

سازمان آگهی ها:‌

تلفن:‌88804572
نمابر:88947448

ictnews.ads@gmail.com

امور مشترکین و توزیع:‌

تلفن:‌88946449
نمابر:‌88946449

آدرس پستی:‌خیابان ولی عصر،بالاتر از زرتشت،کوچه نوربخش،پلاک 20
کدپستی:‌1415874573