بانک‌ها باید وارد عرصه «هم‌رقابتی» شوند

بانک‌ها باید وارد عرصه «هم‌رقابتی» شوند