صنعت بانکداری سومین صنعت اثرپذیر از تحول دیجیتال است

صنعت بانکداری سومین صنعت اثرپذیر از تحول دیجیتال است

علی حکیم‌جوادی مدیرعامل گروه بهسازان فردا مطرح كرد:

صنعت بانکداری سومین صنعت اثرپذیر از تحول دیجیتال است

حوزه نوآوری نبايد در صنعت بانکداری کشور مغفول بماند

در عصر ارتباط بخوانید:

https://asreertebat.com/article/3370