همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

ویدیو رسمی معرفی گلکسی اس 9 و اس 9+


سامسونگ امسال توجه ویژه ای به دوربین پرچمداران خود داشته است و حتی شعارآن را "دوربین انقلابی که مانند چشم انسان سازگار است" انتخاب کرده است.

در این ویدیو با برخی ویژگی های جالب آن آشنا خواهید شد.

درج دیدگاه

بررسی بازی