ویژه نامه عصر ارتباط نسخه شهر هوشمند (1) صفحه 1

ویژه نامه شهر هوشمند (1) صفحه 1

دانلود پی دی اف ویژه نامه عصر ارتباط نسخه شهر هوشمند (1) صفحه 1
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور
ویژه نامه عصرارتباط شماره 106 صفحه 1
دومین همایش زیر ساخت و فرصت‌های سرمایه گذاری شهر هوشمندفراخوان طرح‌ها و ایده‌های نوآورانهفرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری در حوزه شهر هوشمند فراهم استموضوع محوری دوره دوم همایش، «توسعه خدمت شهری» استنخستین دوره همایش، موتور محرک جریان شهر هوشمند شدتشکیل کمیته‌ای در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک به عنوان متولی شهر هوشمندفرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری در حوزه شهر هوشمند فراهم استشهرهای کشور برای هوشمند شدن اول و دوم شهریور برنامه می‌ریزند

هفته نامه

هفته نامه عصرارتباط شماره 847

تبلیغات

پیروزی
شرکت گرین

تبلیغات

اینستاگرام