ویژه نامه عصر ارتباط نسخه شهر هوشمند (2) صفحه 1

ویژه نامه شهر هوشمند (2) صفحه 1

دانلود پی دی اف ویژه نامه عصر ارتباط نسخه شهر هوشمند (2) صفحه 1
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور
ویژه نامه عصرارتباط شماره 107 صفحه 1
هوشمندترین شهرهای ایران، اول و دوم شهریور انتخاب می‌شوندپانل های همایش شهر هوشمند تعیین شدتوجهات راهبردی در اجرای طرح‌های شهر هوشمندبسترسازی برای تعامل میان بازیگران مختلف شهر هوشمندشهر هوشمند، لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی

هفته نامه

هفته نامه عصرارتباط شماره 847

تبلیغات

پیروزی
شرکت گرین

تبلیغات

اینستاگرام