همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

دوره حفاظت رایتل به قوت خود باقی است

گفت‌وگو با سید مجید صدری، مدیرعامل رایتل
گفت‌وگو با سید مجید صدری، مدیرعامل رایتل

طمدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه کشور گفت: «درحال حاضر 127 شهر کشور تحت پوشش شبکه رایتل قرار دارند.»
سیدمجید صدری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما افزود: «روند توسعه شبکه نسل سوم تلفن همراه کشور به‌رغم چالش‌های پیش رو، به‌ویژه در شرایط تحریم برای تامین تجهیزات ادامه دارد.»او گفت: «تحریم‌های اعمال شده علیه ایران موجب شده تا روند توسعه شبکه به‌سختی انجام شود، اما در تلاش‌ایم تا سطح پوشش شبکه را به میزان قابل قبولی برسانیم.»
صدری درخصوص اعتراض دیگر اپراتورهای تلفن همراه کشور به تمدید دوره انحصار بهره‌برداری از نسل سوم تلفن همراه در کشور، گفت: «این موضوعی است که به صورت قانونی برای رایتل تعیین شده است و اپراتور سوم طبق قانون هنوز برای توسعه شبکه خود در شرایط حفاظت فرصت دارد و ما از دوره انحصار خود به هیچ‌وجه کوتاه نخواهیم آمد.»

درج دیدگاه

عصــر بــازی