هجدهمين نمايشگاه الکامپ بدون حضور دولتي‌ها

هجدهمين نمايشگاه الکامپ بدون حضور دولتي‌ها و با طرح انتقاداتي کوبنده از تصديگري دولت و آسيب‌شناسي کسب و کار ICT گشايش يافت.
به  گزارش عصر ارتباط، همان‌طور که انتظار مي‌رفت، الکامپ امسال پس از تغييرات مناقشه‌برانگيز در بدنه وزارت ارتباطات و قهر ناگهاني دولت از اين نمايشگاه، سرانجام با دستان بزرگ‌ترين پيکره‌ خصوصي کشور آغاز به‌کار کرد. رئيس اتاق بازرگاني ايران به همراه پاويوني از روساي فراگيرترين تشکل‌هاي فناوري اطلاعات کشور به ميدان پاييزي الکامپ آمده بود تا آبروي اين نمايشگاه را پس از يک‌سال رکود فراگير بخرد.
گرچه در ميان جايگاه ويژه سخنرانان الکامپ، چهره‌هايي دولتي همچون دبيرخبرساز شوراي عالي فضاي مجازي کشور نيز ديده مي‌شد، اما حضور قاطبه اعضاي اتاق، سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، مجمع تشکل‌هاي فناوري اطلاعات و اتحاديه فناوران رايانه تهران نشان داد كه بدنه دولت، امسال بزرگ‌ترين غايب مهم‌ترين رويداد فناوري اطلاعات کشور است؛ رويدادي که به‌نظر مي‌رسد فارغ از حاشيه‌هاي جنجال‌‌برانگيزش توانسته چهره‌هاي صنفي ICT را در يک جايگاه واحد جمع کند؛ ولو اين همگرايي در ميان غرفه‌هاي گمنام سخت‌افزاري و نرم‌افزاري نمايشگاه ديده نشود.