هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور
دیگر نگران شکستن قاب یا نمایشگر گوشی‌‌ خود نباشیدتامین آنتن موبایل هنگام بروز بلایای طبیعی با پهپاد

بررسی بازی